Löneadministration Fördjupning webbutbildning

Denna livesända fördjupningsutbildning är en tvådagars löneadministrativ fördjupningsutbildning som riktar sig till dig som vill öka dina teoretiska och praktiska kunskaper i löneadministration. Vi fördjupar oss bland annat i semester- och löneberäkning, lönekorrigering, kvittningsrätt och försäkringar samt hur detta är kopplat till lagar och kollektivavtal. Webbutbildningen varvar teori med praktiska övningar. Du behöver grundläggande kunskaper i lönehantering.

Utbildningsinformation

Arbetsrättsliga lagar och kollektivavtal
Vad säger lagen och vad säger kollektivavtalet? Hur kan till exempel ett anställningsavtal träffas och vilken lön ska utbetalas? Genomgång, tolkning och praktisk tillämpning av Lagen om anställningsskydd, Arbetstidslagen och Medbestämmandelagen och kollektivavtal.

Semesterberäkning
Fördjupad teoretisk genomgång och praktiska övningar om olika sätt att beräkna semester enligt lag och kollektivavtal.

Resor och traktamenten
Inrikes och utrikes tjänsteresor. Kostförmåner och kostnadsersättningar.

Löneberäkning
Fördjupning i att räkna och kontrollera lön. Genomgång och praktiska övningar. Lönekorrigering och Lag om arbetsgivares kvittningsrätt. Brutto- och nettolönekorrigeringar, regler och praktisk tillämpning när lönen har blivit fel.

Arbetsgivaravgifter och försäkringar
Hur beräknas arbetsgivaravgifter? Försäkringar enligt lag och kollektivavtal.

Dataskyddsförordning (GDPR), sekretess och arkivering
Översiktligt vad den nya Dataskyddsförordningen innebär. Vad ska man tänka på när det gäller behandling av personuppgifter? Vad säger lagen om arkivering av uppgifter?

För vem

Webbutbildningen vänder sig till dig som vill ha fördjupad kunskap i lagar, kollektivavtal och praktiskt lönearbete.

Förkunskaper

Du behöver ha grundläggande kunskaper i lönehantering. Utbildningen är inte kopplad till något specifikt löneprogram.  

Tid

Utbildningens längd: 2 dagar
Dag 1: 8.30 – 16.30
Dag 2: 8.30 – 16.30

Övrigt

Någon dag innan utbildningstillfället kommer du att få en länk mailad till dig. Denna länk använder du sedan när det är dags för dig att medverka i webbutbildningen. 

Du behöver ha tillgång till en dator med internetuppkoppling samt headset med mikrofon.

Ca 1-2 veckor innan utbildningstillfället kommer du att få utbildningsmaterial skickat till dig via post.

Kommande utbildningstillfällen