Framtidssäkrad teknik

Kontek är ett specialistbolaget inom lön som erbjuder helt framtidssäkrade lönelösningar oavsett vilken bransch du och ditt företag är verksamma inom. Vi erbjuder SaaS-lösningar för samtliga våra webbaserade molntjänstlösningar.

Webbaserat fullt ut!

 • Kontek erbjuder helt webbaserade lösningar för lönearbetet - det enda som behövs är en internetuppkoppling.
 • Webbaserat innebär att systemet går att nå via din vanliga webbläsare - ökad tillgänglighet och flexibilitet!
 • Ett webbaserat system som dessutom levereras som en molntjänst benämns ofta SaaS-lösning.
 • Vi erbjuder samtliga våra system som molntjänstlösningar vilket innebär att Kontek ansvarar för underhåll och löpande utveckling så att du alltid arbetar i den senaste, mest uppdaterade versionen. Vi följer utvecklingen kring nya lagar och regler och uppdaterar löpande systemen efter de insikterna. 
 • Den nya webbaserade tekniken möjliggör flexibla lösningar och inte minst direktuppkoppling om det uppstår problem eller om du helt enkelt har behov av experthjälp - vi hjälper dig gärna!

Kontek är ett växande SaaS-bolag inom löneområdet!

 • SaaS-bolag (system as a service) innebär att du som kund köper en licens till en mjukvara som du nyttjar i vår driftsmiljö.
 • Kontek erbjuder SaaS-lösningar för samtliga sina av webbaserade molntjänstlösningar.
 • Du får trygghet och effektivitet med webbaserade lösningar i molnet!

Goda integrationsmöjligheter med andra system

 • Lönehanterings- och personalsystem innehåller många olika komponenter och funktioner som gör att information måste kunna skickas mellan olika system på ett säkert och effektivt sätt.
 • Integrationer gentemot andra system och lösningar är viktiga för en digital löneprocess. Vi erbjuder t ex ett öppet API för vårt webbaserade lönesystem Kontek Lön vilket innebär att andra aktörer kan dra nytta av och koppla samman sina system med våra för att underlätta informationsöverföringen kring löneprocessen. (API = ett sätt att göra information från ett system tillgängligt för ett annat)
 • Att jobba i framtidssäkrad teknik öppnar upp goda integrationsmöjligheter med andra system!

Bättre säkerhet med Kontek

Informationssäkerheten  är en mycket viktig aspekt för att skydda personsuppgfter från otillbörligt intrång, inte minst med tanke på GDPR. Vi säkerställer processerna så att du får ett fullgott skydd.

 • Kontek arbetar med en extern svensk molnleverantör som garanterar säkerheten och ett fullgott skalskydd för personuppgifter. 
 • Informationssäkerheten förbättras med Konteks lösningar!

Claes Andersson, Produkt & Affärsområdeschef

Konteks produktveckling är en stor del av vår organisation. Vi arbetar ständigt för att du som kund ska ha en så smidig och säker löneadministration som möjligt. Genom att använda våra molntjänstlösningar behöver du inte oroa dig för löpande underhåll och uppdateringar. Vi på Kontek uppdaterar systemen så att du alltid jobbar i den senaste versionen.