Vi hjälper dig med personalhandboken

Oavsett storlek på företaget så bör det finnas en personalhandbok som ger råd och vägledning i personalfrågor. Den ska ge svar på både stora och små frågor eftersom det skapar tydlighet och trygghet för den anställde att veta vilka regler som gäller. Personalhandboken är ett komplement till aktuella lagar och avtal som finns på arbetsmarknaden. På Kontek kan vi hjälpa dig att ta fram en personalhandbok eller göra en översyn av befintlig personalhanbok.

Vad bör en personalhandbok innehålla?

 • Start av anställning
 • Avslut av anställning
 • Arbetsmiljö och hälsa
 • Arbetstider
 • Försäkring och pension
 • Lagar, regler kopplade till kollektivavtal man tillämpar
 • Kompetensutveckling och kompetensförsörjning
 • Säkerhetsfrågor, larm, brand
 • Ledighet och frånvaro
 • Lön och förmåner
 • Personuppgiftshantering
 • Tjänsteresor

Kontakta Maria

Kontakta mig så berättar jag mer om hur vi kan hjälpa dig med din personalhandbok.