Webbaserat lönesystem som förenklar lönehanteringen

Med det webbaserade lönesystemet Kontek Lön kommer ditt företags lönehantering säkerställas på lång sikt. Lönesystem är utvecklat för att möta framtidens hårda krav – på allt från funktionalitet och gränssnitt till användarvänlighet.

Sju anledningar att välja Kontek Lön

FRAMTIDSSÄKERT WEBBASERAT SYSTEM

Systemet är helt och hållet webbaserat, för att kunna möta framtidens tekniska och funktionella krav. Möjliggör en smidig och säker molnlösning.

ANVÄNDARVÄNLIGT GRÄNSSNITT

I Kontek Lön har vi prioriterat våra kunder fullt ut, vilket resulterat i ett extremt användarvänligt gränssnitt.

INTEGRATIONSMÖJLIGHETER

Systemet möjliggör integrationer enligt branschstandard, vilket innebär att du kan integrera det med ditt företags affärs-, ekonomi- eller HR-system.

BRANSCHOBEROENDE

Systemet möjliggör arbete inom olika branscher och är anpassat efter olika avtalsområden inom privat och offentlig sektor. Du kan enkelt ändra eller skapa nya lönearter utifrån ditt företags specifika behov.

VALBARHET

Systemet fungerar lika bra i Mac som PC.

smidig semesterhantering
Kontek Lön klarar samtliga avtalsområden och hanterar den anställdes semesterförmåner enligt semesterlagen, kollektivavtalens bestämmelse och det egna företagets semesterpolicy.

Retroaktiv löneberäkning

Datumfunktionen förenklar en korrekt retroaktiv löneberäkning oavsett om det finns en eller flera löneändringar under beräkningsperioden.

 

 

 

Efter inloggning landar du på den här startsidan där du når de företag som du har behörighet till. Varje företag har en egen anteckningsruta där du kan lagra valfri information.

Efter inloggning landar du på den här startsidan där du når de företag som du har behörighet till. Varje företag har en egen anteckningsruta där du kan lagra valfri information.

Företagsregistret är uppdelat på ett antal flikar. Flik Allmänt innehåller grundläggande företagsuppgifter.

Företagsregistret är uppdelat på ett antal flikar. Flik Allmänt innehåller grundläggande företagsuppgifter.

Företagsregistrets flik Lagstadgade avgifter innehåller uppgifter för de lagstadgade arbetsgivaravgifterna samt konton för debet och kredit. Även momstyper lagras här.

Företagsregistrets flik Lagstadgade avgifter innehåller uppgifter för de lagstadgade arbetsgivaravgifterna samt konton för debet och kredit. Även momstyper lagras här.

I programmet finns Konstanter som uppdateras av Kontek. Exempel på sådana värden är traktamente, kostavdrag, kostförmån och prisbasbelopp. Men du kan även skapa egna Konstanter som du lagrar med datum och gällande värden.

I programmet finns Konstanter som uppdateras av Kontek. Exempel på sådana värden är traktamente, kostavdrag, kostförmån och prisbasbelopp. Men du kan även skapa egna Konstanter som du lagrar med datum och gällande värden.

Schemamallar kan skapas för alla varianter av scheman som behövs på företaget. Flerveckorsschema kan skapas för att erhålla ett rullande schema.

Schemamallar kan skapas för alla varianter av scheman som behövs på företaget. Flerveckorsschema kan skapas för att erhålla ett rullande schema.

Löneartsregistret är uppdelat på ett antal flikar. Flik Allmänt anger löneartens lönetyp samt inställningar för hur den t ex ska påverka ITP och semester. Om lönearten avser frånvaro anges även uppgifter om detta.

Löneartsregistret är uppdelat på ett antal flikar. Flik Allmänt anger löneartens lönetyp samt inställningar för hur den t ex ska påverka ITP och semester. Om lönearten avser frånvaro anges även uppgifter om detta.

Personalregistret är uppdelat på ett antal flikar. Flik Allmänt innehåller personuppgifter samt uppgifter om anställningen.

Personalregistret är uppdelat på ett antal flikar. Flik Allmänt innehåller personuppgifter samt uppgifter om anställningen.

I Löneberäkning registreras alla lönehändelser. Lönearter kan registreras manuellt eller genereras genom import av lönefil från ett försystem.

I Löneberäkning registreras alla lönehändelser. Lönearter kan registreras manuellt eller genereras genom import av lönefil från ett försystem.

En av många funktioner är Retroaktiv löneberäkning. När ny lön finns lagrad för den anställde, beräknas retroaktiv lön på valda lönearter, och resultatet läser du in i din öppna löneberäkning.

En av många funktioner är Retroaktiv löneberäkning. När ny lön finns lagrad för den anställde, beräknas retroaktiv lön på valda lönearter, och resultatet läser du in i din öppna löneberäkning.

Med det nya webbaserade lönesystemet kommer du precis som tidigare kunna skräddarsy lönearter utifrån ditt företags behov. Du kommer fortfarande kunna lita på att programmet beräknar semesterersättning, sköter eventuell retroaktiv lönehantering och räknar om vid förändrad sysselsättningsgrad och så vidare. Vi har helt enkelt tagit de främsta fördelarna från vårt windowsbaserade system och lagt till en hel rad nya funktioner som du kommer att upptäcka och säkert uppskatta.

Vi är väldigt stolta och glada över vårt nya webbaserda lönesystem som vi vågar påstå är morgondagens lönesystem, redan idag. Vi har lagt stort utvecklingsfokus på att kunna erbjuda ett högkvalitativt system utan några plug-ins som säkerställer din framtida lönehantering.