Löneadministration Fördjupning

Två dagars fördjupad lönekunskap! Kontek erbjuder en tvådagars löneadministrativ fördjupningsutbildning som riktar sig till dig som vill öka dina teoretiska och praktiska kunskaper i löneadministration. Vi fördjupar oss bland annat i semester- och löneberäkning, lönekorrigering, kvittningsrätt och försäkringar samt hur detta är kopplat till lagar och kollektivavtal. Utbildningen varvar teori med praktiska övningar. Du behöver grundläggande kunskaper i lönehantering. Utbildningen är datorfri och inte kopplad till något specifikt löneprogram.

Utbildningsinformation

Arbetsrättsliga lagar och kollektivavtal
Vad säger lagen och vad säger kollektivavtalet? Hur kan till exempel ett anställningsavtal träffas och vilken lön ska utbetalas? Genomgång, tolkning och praktisk tillämpning av Lagen om anställningsskydd, Arbetstidslagen och Medbestämmandelagen och kollektivavtal.

Semesterberäkning
Fördjupad teoretisk genomgång och praktiska övningar om olika sätt att beräkna semester enligt lag och kollektivavtal.

Resor och traktamenten
Inrikes och utrikes tjänsteresor. Kostförmåner och kostnadsersättningar.

Löneberäkning
Fördjupning i att räkna och kontrollera lön. Genomgång och praktiska övningar. Lönekorrigering och Lag om arbetsgivares kvittningsrätt. Brutto- och nettolönekorrigeringar, regler och praktisk tillämpning när lönen har blivit fel.

Arbetsgivaravgifter och försäkringar
Hur beräknas arbetsgivaravgifter? Försäkringar enligt lag och kollektivavtal.

Dataskyddsförordning (GDPR), sekretess och arkivering
Översiktligt vad den nya Dataskyddsförordningen innebär. Vad ska man tänka på när det gäller behandling av personuppgifter? Vad säger lagen om arkivering av uppgifter?

För vem

Utbildningen vänder sig till dig som vill ha fördjupad kunskap i lagar, kollektivavtal och praktiskt lönearbete.

Förkunskaper

Du behöver ha grundläggande kunskaper i lönehantering. Utbildningen är inte kopplad till något specifikt löneprogram.  

Tid

Utbildningens längd: 2 dagar
Dag 1: 8.30 – 16.30
Dag 2: 8.30 – 16.30

Övrigt

  • I priset ingår dokumentation, lunch och kaffe. Moms tillkommer.
  • Vi förbehåller oss rätten att flytta fram eller ställa in utbildningen vid för litet deltagarantal.

 

AUKTORISERAD LÖNEKONSULT Srf konsulterna - detta är en aktualitetsgrundande utbildning!

  • Är du auktoriserd lönekonsult och vill tillgodoräkna dig timmar för att upprätthålla din auktorisation hos Srf konsulterna? 
  • För att behålla din auktorisation som lönekonsult krävs löpande fortbildning.
  • Denna utbildning är validerad av Srf konsulternas utbildningsgrupp och ger dig möjlighet att tillgodoräkna 5 timmar som fortbildning.