Kontek Lön Steg 3 Fördjupning webbutbildning

Detta är en livesänd digital tvådagarsutbildning där vi fördjupar oss ytterligare i lönesystemet Kontek Lön. Vi går igenom hur du kan registrera och lagra information på olika sätt. Vi tittar också på vilka inbyggda kontroller och bevakningar som finns i systemet samt går igenom en del av de färdiga rapporter som finns t ex Övertidsjournal, Frånvarostatistik och rapporter som skapas i samband med årsrutinerna. Dag 2 ägnar vi åt Rapportgeneratorn då du får lära dig att skapa egna rapporter i programmet. Under webbutbildningen varvas teori med praktiska övningar.

Utbildningsinformation

  • Bevakningar och kontroller
  • Egna frånvaroorsaker och PA-stöd
  • Standardrapporter t ex Övertidsjournal, kontrollista
  • Rapportgeneratorn – skapa egna rapporter
  • Övningsuppgifter

För vem

Utbildningen vänder sig till dig som jobbar som löneadministratör, är väl insatt i grundfunktionerna i det webbaserade lönesystemet Kontek Lön och som vill få fördjupad kunskap om systemet med fokus på rapporter. Denna webbutbildning är även lämplig för personer som har behov av att kunna ta ut olika rapporter från lönesystemet t ex ekonomiansvariga eller liknande.

Tid

Webbutbildningens längd är två dagar.

Dag 1: 9.00 –16.00

Dag 2: 9.00 –16.00

Övrigt

Någon dag innan utbildningstillfället kommer du att få en länk mailad till dig. Denna länk använder du sedan när det är dags för dig att medverka i webbutbildningen. 

Du behöver ha tillgång till en dator med internetuppkoppling samt headset med mikrofon.

Ca 1-2 veckor innan utbildningstillfället kommer du att få utbildningsmaterial skickat till dig via post.

Kommande utbildningstillfällen