Kontek Lön e-Semesterhantering

Denna e-utbildning vänder sig till dig som arbetar i vårt webbaserade lönesystem Kontek Lön. Utbildningen tar dig, steg för steg, igenom vilka förberedelser och kontroller som behöver göras för att semesterberäkningen ska bli rätt. Du får en inblick i hur olika register påverkar semesterhanteringen samt hur eventuella rättelser ska göras. Vi tittar på semesterberäkningen, semesterbesked samt semesterskulden. Utbildningen tar uppskattningsvis fyra timmar att genomföra om du väljer att göra den vid ett och samma tillfälle. 

Utbildningsinformation

  • Semesterlagen
  • Avstämningar och förberedelser i lönesystemet Kontek Lön
  • Semesterberäkning -preliminär
  • Semesterberäkning -uppdatering
  • Utskrifter i samband med semesterberäkning

 

För vem

Utbildningen vänder sig till dig som vill ha ökad kunskap samt praktisk träning i rutinerna kring ett semesterårsskifte i lönesystemet Kontek Lön. Utbildningen vänder sig inte till dig som har löpande semesterår, då rekommenderar vi en företagsanpassad utbildning. Läs mer

Tid

Utbildningen tar uppskattningsvis fyra timmar att genomföra om du väljer att göra den i en följd, vid ett och samma tillfälle.

Övrigt

Du kan räkna med att utbildningen kommer finnas tillgänglig i början av april 2019. Har du anmält dig till utbildningen kommer du då få ett mail med inloggningsuppgifter så du kan påbörja utbildningen.

Utbildningen finns tillgänglig i sex månader från det datum då användarkontot skapas. En e-utbildning kan du genomföra när du vill, vart du vill och även själv bestämma om du vill dela upp utbildningen eller genomföra den vid ett tillfälle. Det enda som krävs är en internetuppkoppling. Vi rekommenderar dig att nyttja någon av webbläsarna Google Chrome, Mozilla Firefox eller Safari när du genomför utbildningen.

Följ länken för att komma till Klassrumsutbildningen - Kontek Lön Semesterhantering