Utbildningar i Kontek lön

Med en utbildning i vårt nya webbaserade lönesystem står du väl rustad inför framtida utmaningar inom löneområdet. Att löpande lära sig nytt och kunna nyttja funktionerna i programmet gynnar både dig och företaget du jobbar på! 

Kommande utbildningstillfällen