Kontek Lön (win) e-Rapportgeneratorn

I denna utbildning får du lära dig att ta fram och utforma egna rapporter i Kontek Lön (win). Uppgifter hämtas från olika register och med beräkningar, urval och sorteringar kan du utforma en mängd olika listor och rapporter. Vi går igenom hur du hämtar information på allt som finns lagrat i Personalregistret, Lönestatistiken och Kalendariet, t ex anställningsform, tidigare anställningsdatum samt värden från fält du själv rubriksatt. Efter en genomgång i Rapportgeneratorn utformar du själv rapporter som möter behovet på just ditt företag.

Utbildningsinformation

  • Register
  • Utforma rapport
  • Skapa beräkningar
  • Sortering och urval
  • Rapportexempel

 

För vem

Den här utbildningen vänder sig till dig som vill lära dig att utnyttja Rapportgeneratorn i Kontek Lön (win) på bästa sätt och möta upp behovet på just ditt företag.

Övrigt

Utbildningen finns tillgänglig i sex månader från det datum då användarkontot skapas. En e-utbildning kan du genomföra när du vill, vart du vill och även själv bestämma om du vill dela upp utbildningen eller genomföra den vid ett tillfälle. Det enda som krävs är en internetuppkoppling. Vi rekommenderar dig att nyttja någon av webbläsarna Google Chrome, Mozilla Firefox eller Safari när du genomför utbildningen.

Tid

Utbildningen tar uppskattningsvis två timmar att genomföra om du väljer att göra den i en följd, vid ett och samma tillfälle.