Kontek Lön (win) e-Arbetstidskonto

Har företagets anställda möjlighet att tjäna in till extra pensionspremier, ledighet eller kontant ersättning? Funktionen Arbetstidskonto i löneprogrammet hjälper dig under hela resan. Från att räkna fram avsättningen (från löneunderlag eller tidssaldo) till att ta emot och omsätta de anställdas val till en utbetalning, registrering av pensionspremie eller uttag av ledig tid. Utbildningen tar uppskattningsvis tre timmar att genomföra om du väljer att göra den vid ett och samma tillfälle. 

Introduktionsvideo

Utbildningsinformation

  • Vad innebär Arbetstidskonto?
  • Inställningar och förberedelser i lönesystemet Kontek Lön
  • Genomgång av  rutinen
  • Avsättning i % eller utifrån tidbank
  • Rapportering 

För vem 

Utbildningen är för dig som hanterar Arbetstidsskonto på företaget, enligt kollektivavtalet, och vill kunna räkna fram avsättningen med hjälp av löneprogrammet. Funktionen underlättar och effektiviserar framräknandet och rapporteringen för dig som löneadministratör

Tid

Utbildningen tar uppskattningsvis tre timmar att genomföra om du väljer att göra den i en följd, vid ett och samma tillfälle.

Övrigt

Utbildningen finns tillgänglig i sex månader från det datum då användarkontot skapas. En e-utbildning kan du genomföra när du vill, vart du vill och även själv bestämma om du vill dela upp utbildningen eller genomföra den vid ett tillfälle. Det enda som krävs är en internetuppkoppling. Vi rekommenderar dig att nyttja någon av webbläsarna Google Chrome, Mozilla Firefox eller Safari när du genomför utbildningen.