Kontek HRM

Med en utbildning i det webbaserade försystemet Kontek HRM får du kontroll över hela flödet – från bemanning, tid- och projektredovisning till reseräkningar, utlägg och körjournal.

Nathalie

Kompetensutveckling är en av nycklarna till framgångsrik lönehantering. Att löpande lära sig nytt och kunna nyttja funktionerna i programvarorna gynnar både dig och företaget du jobbar på. 

Nathalie Oja, konsult och utbildare hos Kontek

Våra lärarledda utbildningar inom Kontek HRM

Våra e-utbildningar inom Kontek HRM

Kommande utbildningstillfällen

Kontek HRM Time Grund
Stockholm, 2019-09-11
Kontek HRM Time Grund
Göteborg, 2019-10-09
Kontek HRM Time Grund
Ljungby, 2019-10-30