Kontek Lön (win)

Det spelar ingen roll hur stort ditt företag är eller vilken bransch ni verkar i. Med sin flexibilitet och användarvänlighet är Kontek Lön ett smidigt och kraftfullt program som effektiviserar er lönehantering. 

I löneprogrammet finns många funktioner som underlättar för dig som arbetar med lön. Korrekt och smidig semesterhantering, retroaktiv lönehantering, automatisk omräkning vid ändrad sysselsättningsgrad och bekväm bilförmånsberäkning är några exempel. Det finns även ett stort antal rapporter att skriva ut, samt möjlighet att bygga egna rapporter i rapportgeneratorn.

I licensen ingår fri tillgång till vår support, som många användare tycker är branschens bästa, samt fria uppdateringar av programmet. Med Kontek Lön får företagets administrativa funktion mer tid över till annat.

Aktuella programuppdateringar för Kontek Lön (win) hittar du under Mina sidor

Företagsregistret är uppdelat på ett antal flikar. Flik Allmänt innehåller grundläggande företagsuppgifter.

Företagsregistret är uppdelat på ett antal flikar. Flik Allmänt innehåller grundläggande företagsuppgifter.

Företagsregistrets flik Lagst.avgifter innehåller uppgifter för de lagstadgade arbetsgivaravgifterna samt konton för debet och kredit. Även momstyper lagras här.

Företagsregistrets flik Lagst.avgifter innehåller uppgifter för de lagstadgade arbetsgivaravgifterna samt konton för debet och kredit. Även momstyper lagras här.

 I programmet finns Konstanter som uppdateras av Kontek. Exempel på sådana värden är traktamente, kostavdrag, kostförmån och prisbasbelopp. Men du kan även skapa egna Konstanter som du lagrar med datum och gällande värden.

I programmet finns Konstanter som uppdateras av Kontek. Exempel på sådana värden är traktamente, kostavdrag, kostförmån och prisbasbelopp. Men du kan även skapa egna Konstanter som du lagrar med datum och gällande värden.

 Schemamallar kan skapas för alla varianter av scheman som behövs på företaget. Flerveckorsschema kan skapas för att erhålla ett rullande schema.

Schemamallar kan skapas för alla varianter av scheman som behövs på företaget. Flerveckorsschema kan skapas för att erhålla ett rullande schema.

Löneartsregistret är uppdelat på ett antal flikar. Flik Allmänt anger löneartens lönetyp samt inställningar för hur den t ex ska påverka ITP och semester. Om lönearten avser frånvaro anges även uppgifter om detta.

Löneartsregistret är uppdelat på ett antal flikar. Flik Allmänt anger löneartens lönetyp samt inställningar för hur den t ex ska påverka ITP och semester. Om lönearten avser frånvaro anges även uppgifter om detta.

Löneartsregistrets flik Beräkning innehåller bland annat uppgifter för registrering och utskrift av lönearten. Här anges även beräkningsformler för löneartens värde.

Löneartsregistrets flik Beräkning innehåller bland annat uppgifter för registrering och utskrift av lönearten. Här anges även beräkningsformler för löneartens värde.

 Personalregistret är uppdelat på ett antal flikar. Flik Allmänt innehåller personuppgifter samt uppgifter om anställningen.

Personalregistret är uppdelat på ett antal flikar. Flik Allmänt innehåller personuppgifter samt uppgifter om anställningen.

Personalregistrets flik Löner innehåller bland annat den anställdes löneuppgifter, eventuell bilförmån, uppgifter för kontering samt tidssaldon.

Personalregistrets flik Löner innehåller bland annat den anställdes löneuppgifter, eventuell bilförmån, uppgifter för kontering samt tidssaldon.

I Personalregistrets formulär Löneändringar lagras varje löneändring per angivet datum.

I Personalregistrets formulär Löneändringar lagras varje löneändring per angivet datum.

  I Räkna lön registreras alla lönehändelser. Lönearter kan registreras manuellt eller genereras genom import av lönefil från ett försystem.

I Räkna lön registreras alla lönehändelser. Lönearter kan registreras manuellt eller genereras genom import av lönefil från ett försystem.

 Lönespecifikationen till den anställde kan skrivas ut på vanligt papper eller på Konteks limspec. Den kan även mailas eller publiceras som pdf i t ex Kontek Travel Portal eller i Kontek Resa.

Lönespecifikationen till den anställde kan skrivas ut på vanligt papper eller på Konteks limspec. Den kan även mailas eller publiceras som pdf i t ex Kontek Travel Portal eller i Kontek Resa.

En av många funktioner är Retroaktiv löneberäkning. När ny lön finns lagrad för den anställde, beräknas retroaktiv lön på valda lönearter, och resultatet läser du in i din öppna löneberäkning.

En av många funktioner är Retroaktiv löneberäkning. När ny lön finns lagrad för den anställde, beräknas retroaktiv lön på valda lönearter, och resultatet läser du in i din öppna löneberäkning.