Komplett HR-support

Med Kontek HRM Employee får du ett bra systemstöd för att utveckla din personal. Det är en helt webbaserad lösning som underlättar personaladministrationen för hela organisationen. Du kan t ex skapa organisationsscheman, hantera medarbetarsamtal och dessutom låta den anställde uppdatera vissa uppgifter själv.

 • med Kontek HRM Employee hanterar du framtida, aktuella och historiska uppgifter gällande personal, anställning, lön och förmåner - ett bra HR-stöd för hela din organisation - från chefer och ledningsgrupper till personalansvariga och personalavdelningen, kvalitetscher och medarbetare.

 • du får en god kontroll över vilka kompetenser som finns på företaget och systemet hanterar allt ifrån anställningsintyg till CV, betyg, intyg och du väljer själv hur du vill strukturera upp olika kategorier.

 • systemet ger dig en god överblick av alla anställda, vem som tillhör vilken avdelning osv. Det är dessutom enkelt att flytta anställda mellan olika avdelningar.

Fler fördelar med HR-stödet Kontek HRM Employee:

 • skapa egna, dynamiska fält t ex organisationfält som är viktiga för ditt företag för att hantera information om olika anställdas löner och anställning. Fälten går att behörighetsstyra på individnivå (t ex hälsa, allergier, datautrusning, arbetskläder) vilket innebär att man kan låta anställda själva uppdatera och/eller läsa och ta del av information. Fälten kan placeras på valfria ställen i personalregistret och kan dessutom knytas till anställningsavtal.
 • kompetensinventera, skapa en kompetensmatris som ger dig god överblick av dina anställdas kompetenser. Du slipper arbeta med externa dokumentmallar.
 • samlad bild över historiken för dina anställda
 • skräddarsy blanketter du behöver som stöd för personaladministrationen
 • bra stöd (mallbibliotek) för hantering av nyanställda och personer som väljer att avsluta sin anställning (on- och offboarding)
 • användarvänligt system med många olika påminnelsefunktioner (mailnotifieringar) till valfria, specifika användare
 • jobba med kompetensmålsättning och sätt mål för aktuell kompetens
 • registrera information om kurser och utbildningar för dina anställda inkl kommentarer
 • framöver kommer du kunna få stöd för hela processen vid en lönerevision (vi återkommer med lanseringsdatum för denna funktionalitet)