Heltäckande HR-system

Med det webbaserade försystemet Kontek HRM får du kontroll över hela din personaladministration – från bemanning, tid- och projektredovisning till reseräkningar, utlägg, körjournal och HR-stöd. Systemet fungerar med moderna webbläsare och nyttjas med fördel via molnlösningar.

Med Kontek HRM får du:

  • kontroll över hela flödet – efter registrering sköter systemet beräkningen av tider, projekt, traktamenten, utlägg, avdrag och representation - säker och snabb hantering med färdiga transaktioner 
  • maximerad tillgänglighet – webbaserad lösning för rapportering, uppföljning och attestering
  • ett system som är byggt i den senaste tekniken som erbjuder molntjänster – du slipper tänka på systemuppdateringar, tekniska krav och säkerhetskopior
  • ett flexibelt system som anpassas efter företagets olika personalkategorier och deras skiftande behov 
  • goda integrationsmöjligheter med andra system.