Ökad service och trygghet med Konteks plustjänst

Med vår plustjänst kan vi bistå med direkthjälp för olika arbetsmoment vid enstaka, särskilda tillfällen eller hjälp med löpande arbetsinsatser under en längre tidsperiod, helt utifrån dina behov och önskemål.

Varför plustjänst?

En plustjänst kan ses som en löpande, årlig försäkring där vi hela tiden finns till för dig och kan bistå med olika arbetsmoment som du önskar få hjälp med. Med vår plustjänst väljer du själv vilka arbetsmoment du vill sköta och vad du vill ha hjälp med från oss – helt enkelt en utökad servicegrad för dig som är Kontek-kund.

Eftersom våra lösningar är molnbaserade har vi möjlighet till snabb och smidig direktåtkomst till din specifika systemlösning och kan löpande och/eller med kort varsel logga in och hjälpa dig med olika arbetsmoment – tryggt, säkert och väldigt flexibelt.

Vill du försäkra dig om effektiv direkthjälp med lönearbetet vid olika tillfällen rekommenderar vi dig att addera till vår plustjänst.

Plustjänst tid, resa, bemanning,HR

Denna plustjänst innebär att vi snabbt och enkelt kan koppla upp oss mot dig och ditt företags unika uppsättning av Kontek HRM Time, Kontek HRM Travel, Kontek HRM Plan och Kontek HRM Employee och hjälpa till med arbetsmoment som t ex uppläggning av nyanställda, hjälp med att skapa nya rapporter, bygga scheman och mycket annat som hör personaladministrationen till. Som kund ansvarar du för det dagliga användandet i systemen, men när tiden inte räcker till, om det finns osäkerhet om hur något ska utföras eller exempelvis vid sjukdom kan du vända dig till oss. Även hjälp med årsskiftesrutiner ingår i plustjänsten. Har du adderat till en plustjänst till ditt befintliga avtal med oss debiteras du löpande för det arbete som vi bistår dig med.

Om du har valt att teckna  vår plustjänst för tid, resa, bemanning och HR kan vi t ex bistå med arbetsmoment som:

 • direkthjälp med allt vid sjukdom/ledigheter
 • lägga upp nya scheman, behörigheter, frånvaroorsaker, förändring av saldo, förändringar av OB och övertider mm
 • lägga upp nyanställda t.ex. om man har stor omsättning på personal och inte hinner själv
 • skapa och lägga upp nya rapporter
 • genomgång med nya kontaktpersoner/anställda
 • genomgång av nya funktioner efter nya versioner

 

Exempel på HR-realterade arbetsmoment som vi kan bistå dig med:

 • lägga upp nya egna kompetenser
 • lägga upp nya fält
 • lägga upp nya mallar för on-off boarding
 • bygga upp nya HR-blanketter
 • justera/förändra behörighetsstrukturer
 • löpande hjälp med registervård

I dagsläget erbjuder vi inte någon plustjänst för motsvarande hjälp med mer lönerelaterade arbetsmoment (Plustjänst lön) utan hänvisar då till vår Backuptjänst lön  I denna tjänst ingår inte någon direktuppkoppling men vi garanterar hjälp inom tre dagar, till exempel vid sjukdom eller när löneadministratören har semester eller annan planerad frånvaro.

Välkommen att ta kontakt med någon av våra duktiga rådgivare om hur vår plustjänst kan underlätta ditt dagliga arbete!