Outsourcing Tid

Om du vill lägga ut tidrapporteringen är Outsourcing Tid rätt verktyg för dig. Det enda ditt företag behöver göra är att se till att de anställda tidrapporterar och att den attestansvarige attesterar. Resten sköter Kontek. Den här tjänsten är smidig för alla verksamheter oavsett bransch.

På Kontek kan man outsourca tidredovisningen. Ett sådant projekt startar med att vi tillsammans med dig bokar upp tider för uppstartsmöte och information samt uppläggning av systemet. När installationen av systemet är klar bokas tid för uppföljning och utbildning.

Därefter får du en kontaktperson som du kommer ha en löpande dialog med.

De anställda rapporterar sina tider och de attestansvariga går igenom tidrapporterna och attesterar - därefter sköter vi på Kontek resten.

Vi kan t ex hjälpa dig med att:

  • lägga upp nyanställda
  • lägga upp nya schema
  • lägga upp nya attestpersoner
  • skapa filer
  • importera saldofiler
  • lägga upp avvikelsedagar
  • uppdateringar av systemet mm.

Välkommen att höra av dig för mer information!

Klicka här för vidare kontakt

Kontakta Anneli

Det går att göra besparingar både kostnads- och tidsmässig genom att effektivisera löneprocessen. Kontakta oss så berättar vi mer.