Backupavtal

Ett backupavtal med Kontek innebär att vi garanterar en snabb och effektiv hjälp med löneberäkningen om behov uppstår. Ett backupavtal är bra att ha vid både planerad och oplanerad frånvaro.

Avtalet kan avse tillfällig hjälp i en akut situation eller på längre sikt om löneadministratören till exempel är långtidssjuk, föräldraledig eller har slutat sin anställning. Ofta är det bara en person på företaget som har lönekompetens vilket gör arbetet med löneberäkningen sårbar. Utifrån detta är det vanligt att det finns kvar på, eller behov av, en backup lösning.

I avtalet åtar vi oss att utföra löneberäkning:

  • inom tre dagar i en akut situation, till exempel vid sjukdom
  • med två månaders varsel när löneadministratören har semester eller annan planerad frånvaro.

På Kontek hanterar vi olika variationer av kollektivavtal och har en samlad lönekompetens inom företaget. Vi erbjuder både löneberäkning på plats hos dig som kund alternativt i vår sekretessbelagda avdelning på Konteks huvudkontor i Ljungby. Varje år görs en avstämning för att hålla oss uppdaterade kring rutiner och ändrade förutsättningar hos dig som kund. Denna kontakt sker via telefon eller webuppkoppling.

Kontakta oss gärna för mer information!