Arkivavtal

Med ett arkivavtal får ni möjlighet att arkivera företagets löneunderlag och uppgifter i Kontek Lön, på plats hos oss. Vi kan erbjuda att lagra en säkerhetskopia av ert företag på vår server alternativt lagra utskrifter i pärm.

Arkivavtalet säkerställer tillgången till uppgifter som rör tidigare anställda:

  • Arbetsgivarintyg
  • Pensionsgrundande inkomst
  • KU

Dessutom kan du snabbt och smidigt få fram:

  • Årssammandrag
  • Personuppgifter
  • Årsredovisning
  • Medeltal anställda & löner
  • Frånvarostatistik

Vi kan erbjuda att lagra en säkerhetskopia av materialet på vår server alternativt lagra utskrifter i en pärm. Kontek ansvarar för att handlingar och dokument förvaras på ett säkert sätt vilket också innefattar en omfattande säkerhetshantering om något underlag ska kastas.

Utöver tryggheten att kunna få fram gamla underlag från tidigare lönesystem ställer lagstiftningen krav på företagets arkivering av löneadministration via Bokföringslagen, Lagen om självdeklaration och kontrolluppgift, Arbetstidslagen och Semesterlagen.

Arkivavtal tecknas mot en fast årlig kostnad.