Låt våra experter sköta löneadministrationen

Fler och fler företag, framförallt de lite större med några hundra anställda, väljer att lägga ut hela sin lönehantering externt. Väljer du en sådan lösning kan du lita på att Kontek är en trygg partner. Med Kontek Outsourcing tar vi hand om din lönehantering helt och hållet, med all vår erfarenhet och specialistkompetens. 

Catinca

Efter mina 20 år i lönebranschen är det ett privilegium att få vara med och utveckla Konteks Outsourcingavdelning. Jag strävar hela tiden efter en känsla hos kunderna, av att de har en löneadministratör hos sig även när de valt att låta oss ta hand om hela lönearbetet. Vi vill ha en nära relation med våra kunder och de ska dessutom känna sig trygga hos oss, vilket de gör. De litar på vår kompetens och uppskattar den personliga kontakten.
Catinca Rosén
Affärsområdeschef Outsourcing

Outsourcing innebär att ett företag tillfälligt eller långsiktigt lägger ut sin lönehantering externt. Det är en pålitlig experthjälp och löneservice som säkerställer lönearbetet. Denna tjänst gör att vi kan effektivisera och avlasta för våra kunder, oavsett bransch eller verksamhet. Alla kunder får dessutom en egen kontaktperson hos oss, som delar med sig av all sin expertis. Och vi är alltid uppdaterade på lagar och regler om lönehantering. Kontek är med andra ord den optimala outsourcingpartnern som gör att våra kunder kan känna sig avslappnade och säkra.

Läs mer om fördelarna med att outsourca lönehanteringen till oss på Kontek

Vi erbjuder Kontek Outsourcing inom tre områden: Outsourcing Lön, Outsourcing Tid och Outsourcing Resa. Och du väljer själv om du enbart vill outsourca tid- och/eller reseräknings- och utläggshanteringen eller om du vill ta steget fullt ut och låta oss sköta hela lönearbetet – vi skräddarsyr våra lösningar efter dina behov!

Outsourcing Lön
Behöver du hjälp med lönehanteringen? Då är detta helhetslösningen för dig. Tjänsten innebär att vi blir en trygg och säker partner som sköter allt kring lönehanteringen. Och som hjälper företag att effektivisera och modernisera sitt lönearbete.

Outsourcing Tid
Om ett företag vill lägga ut sin tidrapportering är Outsourcing Tid det rätta verktyget. Det enda de behöver göra är att se till att de anställda tidrapporterar och att den attestansvarige attesterar. Resten sköter Kontek.

Outsourcing Resa
Har man många anställda som reser är det smidigt att lägga ut den hanteringen till oss. Tjänsten passar även om man har anställda med många utlägg. Då vi hanterar utlägg lika smidigt som reseräkningar.

 

Outsourcing means that a company contracts-out their payroll to be managed by Kontek either temporary or on a long-term basis. It is a reliable expert help which secures the payroll work. This service allows us to streamline and unload for our customers, regardless of their sector or activity since we have comprehensive specialist expertise within Payroll, Time & Attendance and Travel Expense management. We are always up to date on payroll legislation and rules. In other words, Kontek is the optimal outsourcing partner which means that our customers feel relaxed and secure.

Kontakta Marika

Vi på Kontek erbjuder dig en helhetslösning för din lönehantering. Inget företag är det andra likt och därför vill vi helst lära känna ditt företag innan vi börjar arbeta med er löneprocess. Kontakta mig eller någon av mina erfarna och kunniga kollegor för att ta en första diskussion om hur vi kan lösa er lönehantering på allra smidigaste sätt.