Fördelar Kontek HRM Travel

KONTOKORT
Utlägg som betalats med företagskort visas i systemet och kan enkelt hämtas in till reseräkningen. Hantera kontokortstransaktioner och avstämning mot kontokortsfakturan

GRANSKNING
Avdelningschefer granskar reseräkningar och attesterar direkt i webben, mobilen eller surfplattan. Erbjuder vald nivå av granskning och kan exempelvis ge ett steg för kvittokontroll för att kontrollera inkomna kvitton.

ENKELT OCH UTRÄKNAT
Lättarbetad registrering för anställd med guider och förvalda fält . Beräkning av regler och beloppsfördelningar för ex. traktamenten, utlägg, avdrag och representation görs direkt i systemet.

ELEKTRONISKA BILAGOR
Bilagor som ger snabb översyn av underlag till attesterande chef samt kvittokontroll till ekonomiavdelningen. Möjlighet att fotografera kvitton direkt till reseräkningen och låta systemet göra en kvittotolkning som automatiskt läser in belopp, datum och moms till utlägget.

VALUTA
Registrera belopp i respektive lands valuta, systemet omvandlar beloppet till aktuell kurs efter företagets basvaluta.

Läs mer om våra tilläggsmoduler inom delsystem Kontek HRM Travel för att optimera ditt reseräkningssystem eller återgå till Kontek HRM för att upptäcka delsystemen Kontek HRM Time, Kontek HRM Employee och Kontek HRM Plan.

KÖRJOURNAL
Körjournal kan registreras med tjänstebil, privatbil och med inbyggd funktion för beräkning av drivmedelsförmån.

NORDEN
Bolag inom Norden? Vi hanterar även traktamentesregler för Norge, Danmark och Finland. Du kan även översätta systemet till valfritt språk svenska, norska, finska, danska och engelska.