Opido Plast i Lagan väljer Konteks lönelösningar

Pressmeddelande   •   2015-04-08 

Sedan 1 januari beräknar Eva Nilsson på Opido Plast AB lönerna för femtio anställda i Konteks lönesystem. Ett användarvänligt system som ger den administrativa funktionen ett effektivt verktyg för företagets lönehantering.

Att valet föll just på Kontek handlar främst om Evas tidigare erfarenhet av lönearbete adderat med Konteks specialistkompetens inom löneadministration. När Eva började på Opido Plast AB hade hon hört endel gott om Kontek. Detta tillsammans med sin tidigare erfarenhet inom löneområdet gjorde att hon hade en bra utgångpunkt när det var dags att välja nytt lönesystem. Att Kontek dessutom var välkänt med sitt huvudkontor lokaliserat i Ljungby underlättade beslutsprocessen.

– Konteks lönesystem är smidigt och enkelt att jobba i. Det är uppbyggt på ett väldigt självklart och användarvänligt sätt vilket gör att själva löneberäkningen blir enkel och känns trygg och bra. Vi har dessutom integrerat och kopplat samman lönesystemet med tidrapportering från vårt affärssystem vilket gör hela processen effektiv och smidig – allt från lön till tidrapportering på ett och samma ställe, säger Eva Nilsson.

Samarbetet mellan Opido och Kontek startade på allvar under hösten 2014 då förberedelserna inför implementationen av systemet påbörjades. Med Konteks konsulter och utbildare på plats definierades förutsättningarna och reglerna för Opidos löneberäkning. Just planerings- och uppstartfasen är väsentlig för att det kommande lönearbetet ska bli så smidigt och ”rätt” som just lönerna måste vara. Och det visade sig att när den första lönekörningen väl skulle göras fungerade allt som det skulle.

– Det kändes tryggt och bra att gå igenom alla våra grund- förutsättningar med konsulten Annette Carlsson. Hon var ett bra initialt stöd och hjälp och när jag väl skulle fastställa min första lön i systemet gick det hur smidigt och enkelt som helst, fortsätter Eva.

Eva berättar också att hon varit i kontakt med Konteks supportavdelning vid några tillfällen då hon haft funderingar och frågor kopplat till lönearbetet. Även där lovordar hon Konteks personal som hon menar är dedikerade för sitt uppdrag och jobbar med snabb och bra återkoppling. Eller som Eva själv uttrycker det - på Kontek tar dem verkligen mitt lönearbete på allvar och hjälper mig på bästa möjliga sätt!

På Opido ser man lönehanteringen som en naturlig del i företags totala verksamhet. Så länge allt är rätt och riktigt tänker man inte så mycket på betydelsen av ett väl fungerande lönesystem men skulle något gå fel så hörs och syns det menar Opiods Vd, Andreas Lagestig.

– Under året står vi inför en hel del spännande utmaningar på Opido. Vi jobbar med förädling av plastdetaljer för främst fordonsindustrin men också för andra industriverksamheter som ställer höga krav på design och utveckling av plastdetaljer med unika egenskaper. I dagsläget känns det tryggt och bra att vi kan förlita oss på en bra löneleverantör. Målet för oss är nämligen att lönerna till de anställda ska skötas och administreras med en så effektiv och därmed minimal arbetsinsats som möjligt, avslutar Andreas Lagestig.

Kontakt

Lotta Tagesson