Modern teknik i framtidens lönearbete

Pressmeddelande   •   2016-04-05 

Kontek har en lång historia inom lönebranschen. Sedan starten 1934 har företaget varit med om tre omfattande teknikskiften – från DOS till Windows till dagens webbaserade molnlösningar. Och Konteks utgångspunkt är densamma idag som för åttio år sedan – tekniken utvecklas och företaget väljer att nyttja alla fördelar som olika digitala utvecklingstrender för med sig. Men i grund och botten handlar det om att göra det så enkelt och smidigt som möjligt. Alla Konteks kunder har specifika krav och önskemål som de nya tekniska lösningarna bättre kan supportera – dock kommer Konteks specialistkunskap inom löneområdet alltid hamna i första rummet. Vad som väntar framöver är svårt att förutspå men en sak är säker – på Kontek finns det ett tydligt framtidstänk som innebär att de lösningar som skapas idag kommer fungera och vara säkra under många år framöver.

Kontek välkomnar modern teknik

Det är långt ifrån alla företag i lönebranschen som har och väljer att satsa så mycket på programutveckling som Kontek gör. Erfarenheten visar att denna utveckling betyder mycket för kunder och användare av system vilket lönespecialistföretaget Kontek har tagit fasta på.

Att Kontek väljer att inkludera den moderna tekniken i sina lönelösningar handlar i grunden om att företaget vill kunna utlova en säker lönehantering åt sina kunder. Företaget behöver helt enkelt

följa den allmänna teknikutvecklingen och se till så att de nya systemen supporterar och möter de framtida kraven som ställs på allt ifrån IT-miljöer, integrationsmöjligheter, tillgänglighet osv. Utöver detta har företagets kunder önskemål om nya integrationer, funktionalitet och användarvänlighet vilket de nya webbaserade systemen bättre kan tillgodose.

Webbaserade framtidslösningar i molnet

Med molntjänster kan man jobba var som helst vilket ger stora tidsvinster och effektiviserar verksamheter. På Kontek ser man att moderna tekniska lösningar kommer väl till pass för att underlätta kundernas löneprocesser och väljer därför att satsa stort på denna utveckling.

De uppenbara fördelarna med den nya tekniken är att man som kund kan skala bort alla de kostnader som inte är direkt relaterade till det man faktiskt vill ha. Man kan själv välja om man vill köpa till en viss funktionalitet i ett system och eventuellt komplettera med leverantörens kunskap och kompetens men där kan man numera välja att stanna.

‒ Ditt företag slipper upprätthålla egen IT-kompetens och hårdvarumiljöer för att husera programmen själv vilket vi ser är en tydlig trend av hos våra kunder som gärna släpper kompetensen och kontrollen till sin leverantör avseende drift, uppdateringar och backup-rutiner m.m. Och den typen av förhållande mellan kund och Kontek rimmar väldigt bra med vårt övriga utbud där vi gärna står för systemunderhåll, lönekompetens i valda delar eller outsourcing av hela löneprocessen fullt ut. Fördelarna med molntjänster kompletterar helt enkelt vårt erbjudande väldigt bra, säger Martin Malmberg, Produktchef på Kontek.

Framtidens lönehantering

Det är framför allt utbudet av molntjänster som i snabb takt förändrat spelplanen för både Kontek och företagets kunder – en resa som Kontek välkomnar sina kunder att delta i.

‒ Ett tips från mig är att du redan nu börjar planera inför framtiden. Den teknikutveckling vi har idag förändras löpande och ställer ditt företag inför olika beslut. Det är otroligt viktigt att ha koll på sina rutiner, systemstöd och annat kring löneprocessen för att allt ska bli så smidigt och säkert som möjligt, berättar Martin Malmberg. Han fortsätter:

‒ Visst erbjuder molntjänster och webbaserade lösningar mer flexibilitet och är ett lättillgängligt alternativ då du kan nå program och information när och var det passar dig men i slutändan handlar det om vilka krav ditt företag ställer på IT-systemen och hur dessa på bästa sätt kan stödja de processer man har på företaget. Och som alltid är det viktigt att börja sätta sig in i och lära sig vilka möjligheter som erbjuds för att därefter kunna välja och beställa de lösningar som lämpar sig bäst för den egna verksamheten. Vi på Kontek bistår gärna med specialistkompetens för dessa vägval eftersom vi verkligen brinner för att hitta rätt lösning för varje enskild kund, avslutar Martin Malmberg.

Kontakt

Lotta Tagesson