Mando Group väljer Kontek som outsourcingpartner för lönearbetet

Pressmeddelande   •   2016-02-15 

Kostnadsbesparing och högre kvalitet står överst på agendan när Mando Group väljer att outsourca sitt lönearbete till Kontek. Dessutom räknar företaget med mindre sårbarhet och en ökad trygghet kring hela sin löneprocess.

Outsourcing Lön innebär att ett företag tillfälligt eller långsiktigt kan lägga ut hela eller delar av sin lönehantering till Kontek. Det är en pålitlig experthjälp som säkerställer lönearbetet och ger bekymmersfrihet och avlastning oavsett vilken bransch eller verksamhet man jobbar inom.

Mando Group

Mando Group är en privatägd vårdgivare som arbetar på uppdrag av landstinget. Koncernen består av fyra Mandometerkliniker i Sverige, en i USA och en i Australien. Mando är latin och betyder ”jag äter” – företagets kärnverksamhet är just att behandla olika former av ätstörningar med en evidensbaserad behandling som kallas Mandometermetoden. Metoden syftar till att lära patienter att äta och känna mättnad igen och resultatet är storartat - 75% av patienterna går i remission, dvs blir symtomfria och 90% av dessa håller sig fortsatt friska fem år efter behandlingen.

Förutom specialistsjukvård för ätstörningar och övervikt, bedrivs utbildning, forskning och teknikutveckling med syfte att förbättra vården för patienter med ätstörningar och övervikt över hela världen. I företagsfilosofin understryks vikten av och glädjen i att göra gott för människan. Resurserna ska användas effektivt för att patienterna ska få vård på rätt nivå.

‒ Vi fick hjälp med den första lönekörningen för våra ca 100 anställda i november 2015. Vi fastnade för Konteks gedigna engagemang och kunskap inom området och räknar med en kvalitetshöjning för hela vår löneprocess. Målet är att eliminera felkällor i lönearbetet och dessutom står kostnadsbesparing högt upp på agendan eftersom vi verkligen vill dedikera våra resurser till vår kärnverksamhet som vårdgivare. Från upphandling till avslut och igångsättning av outsourcing-tjänsten blev startsträckan kortare än beräknat eftersom vår löneadministratör tyvärr blev långtidssjukskriven och vi snabbt behövde hjälp med att säkerställa lönearbetet, berättar Aira Kiema Hård, ekonomiansvarig inom Mando Group.

På frågan om hur många personer hos Mando Group som har varit involverade i uppsättningen av den nya lösningen berättar Aira Kiema Hård;

‒ Initialt har vi definierat några kompetenser/roller som gemensamt ska bygga grunden för en säker avrapportering från vår sida. Vår Controller ansvarar för löpande uppdateringar och ”omvandlar” löneinformationen till bokföringen. Vår HR-ansvarig är också involverad i processen kring vår egen interna rapportering av information såsom läkarintyg, ändrade anställningsformer mm. Vår IT-avdelning har varit delaktiga i den tekniska uppsättningen av vår outsourcinglösning. Nu har vi definierat en säker och genomtänkt informationsmodell för lönehanteringen och har idag en egen kontaktperson hos Kontek vilket känns tryggt och bra, fortsätter Aira Kiema Hård.

Förväntade effekter av outsourcing

Enligt Aira Kiema Hård har de felaktigheter man tidigare upplevde kring lönehanteringen redan kunnat minskas. I samband med igångsättningen av den nya outsourcingtjänsten identifierades några brister i rutinerna som visade sig påverka hela lönearbetet negativt. En av de största utmaningarna som Mando Groups administration möter är det omfattande antalet anställningsformer som ställer stora krav på kompetens kring gällande avtal och regler.

‒ Tidigare ombesörjde vi lönearbetet själva i ett lönesystem som hade visst utrymme för felkällor. Nu har vi valt en lösning hos Kontek som vi hoppas ska ge stora kvalitetsvinster. Och hittills har vi varit nöjda. Det ska bli spännande att följa hur utvärderingen kring våra mål om kostnadsbesparing och kvalitetshöjning ser ut om ett år, avslutar Aira Kiema Hård.

Kontek erbjuder outsourcing för löneprocessen

Kontek erbjuder outsourcing inom flera delar i löneprocessen – allt från hantering av själva lönehanteringen, till tid-rapportering- och reseräkningshantering vilket gör att man som kund både kan effektivisera och få avlastning. Konteks outsourcingtjänster innebär dessutom många gånger en hjälp för företagen att modernisera sitt lönearbete.

Vidare är outsourcing en pålitlig lösning om något skulle hända den/de som ansvarar för lönearbetet på företaget. Alla outsourcingkunder får en egen kontaktperson hos Kontek som delar med sig av all sin expertis och tar hand om lönearbetet på ett metodiskt och säkert sätt.

‒ Många av våra outsourcingkunder vill kapa arbetstoppar, andra få avlastning med tidrapporter och reseräkningar medan endel behöver en ”räddare i nöden” när deras löneadministratör t.ex. väljer att sluta. Allt fler företag upptäcker hur smidigt och bekymmersfritt det är att låta oss sköta lönearbetet så att de istället kan fokusera på sin kärnverksamhet. Vår outsourcing-avdelning bara växer och växer och lösningarna vi kan erbjuda anpassas helt efter våra kunders skiftande behov och krav, berättar Catinca Rosén, Affärsområdeschef för Outsourcing på Kontek.

Kontakt

Lotta Tagesson