Höglandets Invest AB är först ut med nya systemstödet Kontek HRM

Pressmeddelande   •   2016-01-18 

Försystemet Kontek HRM är framtidens systemstöd för tid-, reseräkningshantering och bemanning. Med detta webbaserade system kan både anställda och attesterande chefer enkelt rapportera sina arbetstider och hantera reseräkningar via en app i telefonen eller på surfplattan. Systemet fungerar med moderna webbläsare, går att nyttja via molnlösningar och är byggt i den senaste tekniken utan några plug-ins. Det är dessutom smidigt att integrera med både andra för- efter och kringsystem.

‒ Med en kunddriven utveckling i botten förflyttar vi både oss själva och kunderna ett snäpp in i framtiden när vi nu lanserar det webbaserade försystemet. Vår historia inom löneområdet är lång och vi är därför extra stolta över att redan nu kunna möta morgondagens krav på en effektivare lönehantering via smarta, webbaserade försystem, säger Claes Andersson, försäljningschef på Kontek.

Höglandets Invest AB väljer Kontek HRM

Höglandets Invest AB är ett privatägt investmentbolag som består av 18 dotterbolag och sju intressebolag med verksamhet inom olika branscher. Inom moderbolaget bedrivs även kapitalförvaltning och koncernen omsätter ca 550 Mkr.

Höglandets Invest är kund hos Kontek sedan tidigare och är nu först ut med att implementera det nya systemstödet Kontek HRM Time på ett av sina dotterbolag, Lingmerths Resebyrå (ca 90 anställda), med målet att effektivisera koncernens tid- och avvikelsehantering.

‒ Den nya tekniken med webbaserat systemstöd kommer supporta vårt mål med ökad tillgänglighet och en effektivare löneprocess för våra olika bolag i koncernen, säger Carina Pölder, löneadministratör hos Höglandets Invest AB.

‒ Vi kommer minimera det manuella lönearbetet på företaget med det nya systemet vilket gör hela löneprocessen smidigare och säkrare för mig som löneadministratör. Att jobba i en webbaserad lösning med åtkomst till systemet via en vanlig internetanslutning gör att avståndet mellan våra bolag ”suddas ut” nästan helt och hållet. Just den höga tillgängligheten för alla medarbetare som ska rapportera sina tider och avvikelser i systemet är något som verkligen uppskattas.Carina Pölder fortsätter:

‒ Vi har nu fått hjälp av Konteks konsult Helén Wingstedt med att implementera systemet hos ett av våra dotterbolag och efter första månadens lönekörning är vi väldigt nöjda med resultatet. Nästa steg blir att även se över reseräkningshanteringen via delmodulen Kontek HRM Travel vilket vi ser fram emot, avslutar Carina Pölder.

Kontek fokuserar på hela löneprocessen

Kontek är välkänt i lönebranschen för sin proaktivitet och vilja till förbättring och förändring hos sina kunder vilket har gjort har lett till att företaget har utvecklats till att bli ett av landets ledande specialistbolag inom lönehantering.

‒ Det känns otroligt spännande att redan nu kunna erbjuda ett komplett, webbaserat systemstöd för hela löneprocessen, säger Claes Andersson, försäljningschef på Kontek. Han fortsätter:

‒ Med effektiva, behörighetsanpassade försystem underlättas hela löneprocessen som i sig är en stödprocess som måste fungera för att en verksamhets huvudprocesser ska generera resultat. Ju smidigare och mer genomtänkt hela upplägget kring både lönesystem och försystem är hos ett företag desto större och bättre utfall kan företaget räkna med, avslutar Claes Andersson.

Kontakt

Lotta Tagesson