Bygghemma väljer en helhetslösning från Kontek för sin löneprocess.

Pressmeddelande   •   2015-09-23 

Bygghemmas affärsidé är att marknadsföra ett brett sortiment av byggvaror, möbel- och heminredning på nätet via e-handel. Företaget vänder sig främst till hemmafixande privatpersoner som vill handla hemifrån på nätet med smidig hemleverans. Utöver e-handel erbjuder företaget sina kunder att ta del av utbudet via ”showrooms” och butiker på några platser runt om i landet. I dagsläget finns över

100.000 artiklar från kända varumärken i företagets sortiment. Totalt har gruppen ca 300 anställda med flera bolag i både Sverige, Norge, Finland och Danmark. Företaget startade 2006 och omsätter 2015 närmare 2 miljarder kronor. Huvudkontoret för Gruppen ligger i Malmö.

‒ Tidigare skötte ett av Bygghemmas bolag, Trademax, sin lönehantering via Konteks löneprogram Kontek Lön så när det blev aktuellt att välja en helhetslösning för lönehanteringen fanns Kontek redan med i bilden. Och eftersom våra tidigare erfarenheter av Kontek var positiva föll valet på en helhetslösning som innefattar allt ifrån löne- och tidrapporteringshantering till administration av utlägg och reseräkningar berättar Bina Örneling, löneadministratör hos Bygghemma.

Själva upphandlingen av nytt systemstöd leddes av Hanna Sörensen, Financial Controller på Bygghemma. När beslutet om nya system väl var fattat hjälpte Konteks konsult till med att implementera lösningen på plats vilket Bygghemma ser stora fördelar med idag. Bina Örneling berättar att Bygghemma t ex har en företagspolicy om att alla anställda ska rapportera sina utlägg som elektroniska bilagor – något som Konteks konsult hjälpte till att sätta upp i systemet redan från början. Genom denna lösning effektiviserar Bygghemma hanteringen kring utlägg och slipper lägga ner tid på att administrera detta i samband med varje lönekörning.

Logiska och användarvänliga system

Bygghemma är ett företag som växer snabbt och varje vecka anställs ny personal för att täcka upp efterfrågan av företagets produkter och tjänster. Vi bad löneadministratör Bina Örneling berätta om hur en introduktion av nyanställda kan se ut med utgångpunkt från den lösning de valt för lönehanteringen på företaget:

‒ I samband med introduktion av nyanställda visar jag hur avvikelse-rapporteringen fungerar så att vi får fram rätt underlag från löne-systemet inför varje löneutbetalning. Vidare utbildar jag personen i fråga om hur tid- och reseräkningssystemen fungerar via webbportalen som Kontek tillhandahåller. Därefter får de anställda en manual och inloggningsuppgifter till systemen och enligt Bina Örneling är systemen från Kontek väldigt logiska och enkla att förstå vilket gör det smidigt för både anställda och företaget. Oftast behövs det ingen vidare guidning utan de nyanställda klarar själva av att rapportera underlagen som krävs vilket gör att tiden för löneadministrationen effektiviseras och Bina kan istället fokusera på resterande delar av löneprocessen som t ex rapportering till Collectum och andra externa parter utifrån gällande kollektivavtal, lagar och regler för Bygghemmas verksamhet.

‒ Jag har arbetat med andra lönesystem i tidigare anställningar och inser hur logiskt och användarvänligt Konteks system är. Löne- processen är en stödprocess till företags kärnverksamhet som måste fungera. Oftast märker man inte hur bra (eller dåligt) ett system är förrän ett fel eller någon form av avvikelse sker. Hittills har vi inte stött på några felaktigheter och i de fall jag har behövt hjälp har jag kontaktat Kontek och fått guidning. Idag sköter jag lönerna för de flesta av våra svenska bolag vilket innefattar ca 200-250 anställda/ månad så det gäller att hålla full fokus på att få med alla detaljer, göra rätt och jobba effektivt och då är ett bra systemstöd en viktig förutsättning. Hittills är vi på Bygghemma väldigt nöjda med vår helhetslösning från Kontek, avslutar Bina Örneling.

Kontakt

Lotta Tagesson