Axelent väljer Konteks lönesystem

Pressmeddelande   •   2015-07-01 

Det småländska företaget Axelent AB har nyligen börjat ”köra sina löner” i lönesystemet Kontek Lön. Den främsta anledningen till att Axelent väljer Kontek som samarbetspartner är att man vill effektivisera och säkerställa lönearbetet och minimera den manuella arbetsinsatsen. Vidare att säkerställa kvaliteten på informationen kopplad till hela löneprocessen vilket i sig kan frigöra resurser till övergripande, mer strategiskt personalarbete.

Företaget ingår i Axelent Group. Samtliga fyra svenska bolag väljer nu att sköta lönehanteringen via Kontek Lön. Totalt har Axelent 180 anställda i koncernen och omsätter 400 miljoner. Företaget säljer och producerar maskinskyddslösningar, lägenhetsförråd, industri- och lagerväggar samt rasskydd för en internationell marknad. De är totalt 16 bolag i gruppen inkluderat fyra bolag i Sverige samt säljbolag världen över. Huvudkontoret finns i Hillerstorp och därifrån supportar man övriga koncernen med huvudfunktioner som produktion, ledning, marknad och ekonomi.

‒ Att vi valde Kontek som leverantör av vårt nya lönesystem kändes helt naturligt. Vi har tidigare använt lönesystemet för ett av våra bolag i koncernen och när vi började jämföra olika system föll valet på Kontek, säger Birgitta Udén Sanderberg som administrerar och sköter lönerna på Axelent AB och Axelent Engineering AB. Lönesystemet är flexibelt och användarvänligt. Man behöver t ex bara mata in uppgifter en gång och kan sedan återanvända och nyttja datan till flera användningsområden vilket är smidigt och säkert. Dessutom utvecklar Kontek systemet efter de lagar och nya avtal som löpande tillkommer vilket känns tryggt och bra. Det känns som att Kontek är väldigt måna om att vår lönehantering ska fungera säkert och bekymmersfritt.

‒ Axelent AB har en tydlig framtidsvision om fortsatt internationell tillväxt utifrån den starka gruppdynamiken som finns i koncernen. Våra fyra bolag kompletterar varandra och bidrar till en stark och positiv helhet. Att vi nu dessutom har ett fullgott systemstöd för hela vår lönehantering som supportar vår framtidsstrategi känns helt rätt. Personalen är företagets viktigaste resurs och med det nya systemet kan vi frigöra resurser och manuellt arbete till förmån för övergripande personalfrågor vilket känns bra inför framtiden, avslutar HR-manager Cecilia Davidsson.

Lönesystemet Kontek Lön

I lönesystemet Kontek Lön finns funktioner som underlättar för alla som administrerar lön. Systemet bidrar till korrekt och smidig semesterhantering, automatisk omräkning vid ändrad sysselsättningsgrad, bilförmånsberäkning m.m. Det finns även ett stort antal rapporter att skriva ut, samt möjlighet att bygga egna rapporter i rapportgeneratorn. Med Kontek Lön får företagets administrativa funktion mer tid över till annat.

Kontakt

Lotta Tagesson