Årets Sverigeturné startar i Umeå!

Pressmeddelande   •   2015-11-02 

Kontekdagen är ett årligt återkommande löneseminarium som arrangeras av specialistbolaget Kontek som jobbat med lön i mer än 80 år. Seminariet vänder sig till de som arbetar med lön, administration och personal.

‒ Inför varje år kommer nya lagar och regler som påverkar företagens lönearbete. Detta ställer både krav på oss som programvaruleverantör och på alla som arbetar med de olika delarna i löneprocessen. Löneadministratörerna måste t ex lägga en hel del kraft och energi på att hela tiden hålla sig uppdaterade om kommande förändringar som påverkar lönearbetet, säger Martin Serbner Affärsområdeschef för Utbildning och Konsultation på Kontek.

De som leder årets Kontekdagar är Petra Sköld och Birgitta Sjööns som båda arbetar som konsulter och utbildare på Kontek till vardags. Tillsammans guidar de seminariedeltagarna med målet att ge en god inblick och översikt av nyheter som kommer att påverka lönearbetet framöver. Utöver Petra och Birgitta ansluter många medarbetare från Kontek till de olika orterna för att få tillfälle att träffa och möta upp företagets kunder.

– Att få träffa så många av våra kunder samtidigt och få utbyta erfarenheter och kunna ge tips och råd är otroligt stimulerande. Detta ger både oss och kunderna en drivkraft för kommande förändringar som vi gemensamt behöver lösa inom löneområdet. Vi brukar få betyget att våra kunder snarare uppfattar oss som en kollega än en leverantör – detta nära samarbete med våra kunder vill vi såklart vårda och fortsätta utveckla, fortsätter Martin Serbner.

Utöver nyheter inom löneområdet står årsskifteshantering, tips från support och ett temapass på årets agenda.

– Vi tar inte in några externa föreläsare utan ombesörjer hela seminarieinnehållet själva. Under alla år vi varit verksamma i lönebranschen har vi samlat på oss en bred kunskapsbank inom lön som vi delger våra kunder genom Kontekdagen. Hela konceptet med löneseminariet syftar till kompetensutveckling, inspiration och uppdaterad kunskap inom löneområdet - något som vi verkligen brinner för på Kontek, avslutar Martin Serbner med ett leende.

Kontakt

Lotta Tagesson