Projektledare

Som projektledare ansvarar du för att planera, leda och styra projekt. Du ser till att projektet uppnår uppställda mål.

Arbetsuppgifter
 • Driver och samordnar våra implementeringsprojekt genom att styra, leda, koordinera och löpande stämma av projektens olika delar, både med kund och internt.
 • Planerar och bemannar projekt med rätt resurser.
 • Håller i kundkontakter.
 • Följer upp och utvärderar projekten vid projektavslut (t.ex. utfall, kvalitet, budget).
Bakgrund och erfarenhet
 • Förmodligen en akademisk examen inom ledning/logistik, projektledning, HR, IT eller ekonomi.
 • Goda datakunskaper och IT-intresse.
 • Erfarenhet av projektledning och av att ha kundkontakter.
Färdigheter
 • Har ett genuint kundfokus och förmåga att agera affärsmässigt.
 • Förmåga att hitta nya vägar och lösningar när så behövs.
 • Är bekväm med och gillar att planera, dokumentera och arbeta strukturerat.
 • Förmåga att se helheter.
 • Bra på att kommunicera.
 • Goda kunskaper i engelska i tal och skrift.
Mål och drivkrafter
 • Triggas positivt av problem och oförutsedda händelser, agerar direkt för att lösa uppkomna situationer.
 • Gillar att vara i frontlinjen och i tät dialog med samarbetspartners.
 • Gillar att i samarbete med andra driva projekt framåt och att komma till avslut.
Arbetsmiljö
 • Många kontakter, både internt och externt.
 • Många parallella projekt av olika längd och storlek (många bollar i luften).
 • Resor och övernattningar förekommer.