​Webbaserad systemplattform borgar för en hög och god kundnöjdhet!

Nyheter   •   2019-05-08 

Kontek är ett specialistbolag inom lön som erbjuder en helt webbaserad lösningsportfölj för sina kunder och även om en kund enbart efterfrågar ett visst systemstöd för lönehanteringen funkar detta utmärkt då Konteks lönesystem Kontek Lön smidigt kan integreras med andra system.

Nyligen önskade en kund inom handelsbranschen behålla sin befintliga systemlösning för sin tids- och reseräkningsrapportering när de adderade till Konteks webbaserade lönesystem:

- Eftersom kunden ville behålla sin befintliga försystemslösning när de adderade till Kontek Lön valde vi att hjälpa dem genom att initiera ett nära samarbete med deras försystemsleverantör vilket i sin tur innebar att kunden kunde lämna alla frågeställningar om kopplingar, utveckling mm till sina båda systemleverantörer som i sin tur gemensamt löste uppgiften utifrån givna målsättningar – ett mycket bra exempel på hur man med en modern systemplattform och ett nära leverantörssamarbete kan underlätta för kunderna, berättar Susanne Bern Produktägare på Kontek Lön AB

Kontakt

Lotta Tagesson