Konteks lönesystem stödjer de nya reglerna för arbetsgivardeklarationen

Nyheter   •   2018-06-29 

Arbetsgivaredeklaration på individnivå – nytt sätt att redovisa arbetsgivardeklarationen!

Att redovisa den månatliga arbetsgivardeklarationen på individnivå kommer införas i två steg enligt Skatteverkets nya regler. Första gruppen av företag ska börja redovisa den 1 juli 2018. Från 1 januari 2019 blir det obligatoriskt för alla företag. Förändringen berör drygt 400 000 arbetsgivare, deras deklarationsombud, personal på löneavdelningar, privatpersoner mm.

Under juni månad har Kontek släppt nya programversioner för sina lönesystem som stödjer de nya reglerna fullt ut.

Lär mer om Arbetsgivardeklaration på individnivå på Skatteverkets hemsida

Kontakt

Lotta Tagesson