Kontek hjälper sina kunder säkerställa lönehanteringen med backupavtal!

Nyheter   •   2020-03-17 

Med ett backupavtal garanterar Kontek sina kunder en snabb och effektiv hjälp med lönearbetet om behov uppstår. Kontek erbjuder backupavtal både för själva löneberäkningen men också för andra delar kopplat till tids- och reseräkningsrapporteringen inom tre dagar i en akut situation.

Med ett backupavtal får du hjälp med lönearbetet om behov uppstår – bra att ha både vid planerad och oplanerad frånvaro. Läs mer om Konteks backupavtal.

Kontakt

Lotta Tagesson