HR-stöd på frammarsch!

Nyheter   •   2019-03-13 

Radar-graf som visar gapet mellan nuvarande kompetensnivå hos en anställd och rollens krav.

Allt fler företag upptäcker nyttan med det webbaserade HR-stödet Kontek HRM Employee – ett samlat systemstöd för hantering och administration av företagets personal. 

HR-stödet förenklar och ger ett bra, samlat stöd för hela företagets personaladministration oavsett om man jobbar med HR-frågor, är företagets vd eller anställd. Med systemet kan man till exempel inventera kompetenser, skapa organisationsscheman, hantera medarbetarsamtal och även låta sina anställda uppdatera vissa uppgifter själva. Det är en säker lösning utifrån de skärpta kraven på personbaserad registrering med GDPR. 

Kontek HRM Employee ingår som en del i försystemet Kontek HRM som hanterar allt från bemanning, tid- och projektredovisning till reseräkningar, utlägg och körjournaler.

Kontakt

Lotta Tagesson