Årets Kontekdagar är avslutade!

Vi vill rikta ett varmt tack till alla som besökte oss på någon av de 14 orter vi reste runt till under november månad. Hoppas du uppskattade dagen och fick bra insikt i kommande förändringar och uppdateringar inom löneområdet.

Vi har redan fått massor med positiv och konstruktiv återkoppling från alla som utvärderat dagen vilket vi uppskattar.

Just utvärderingen är en väldigt viktig grund för ytterligare förbättringar och fortsatt utveckling inför nästa års Kontekdag.

 Än en gång, stort tack för ditt deltagande på årets Kontekdag!