Ändrade arbetsgivaravgifter

Riksdagen har nyligen beslutat om nya arbetsgivaravgifter för unga. Arbetsgivare ska deklarera enligt de nya reglerna från och med redovisningsperioden maj 2015.  

  • De nya reglerna innebär att den tidigare nedsättningen av arbetsgivaravgifter för anställda som är födda 1989 slopas.
  • För anställda som är födda 1990–1991 gäller samma avgift som tidigare.
  • Arbetsgivaravgiften för anställda som är födda 1992 eller senare sänks.
  • Skatteverket kommer inte förändra utseendet på Arbetsgivardeklarationen, utan vägleder istället företagen hur denna ska fylls i. Mer information hittar du på Skatteverkets hemsida: www.skatteverket.se 

  • Kontek kommer leverera en ny version av lönesystemet till följd av det nya beslutet. Samtliga kunder uppmanas uppdatera med den nya programversionen innan löneutbetalningar görs för maj 2015.