Arbetsgivardeklaration på individnivå

Nyheter   •   2018-01-04 

Att redovisa den månatliga arbetsgivardeklarationen på individnivå kommer införas i två steg enligt Skatteverket. Första gruppen av företag ska börja redovisa den 1 juli 2018. Från 1 januari 2019 blir det obligatoriskt för alla företag.

  • 1 juli 2018: Företag som ska föra personalliggare och har fler än 15 anställda
  • 1 januari 2019: Alla företag med eller utan personalliggare

I redovisningen ska utbetalningar och skatt redovisas för respektive anställd. Redovisningen ersätter den årliga kontrolluppgiften. En fördel med att redovisa på individnivå är att eventuella felaktigheter är lättare att hitta och ett fel kan åtgärdas omedelbart, istället för att man behöver felsöka vid årets slut. Även den anställde ska kunna se arbetsgivarens redovisning varje månad genom att logga in på Mina sidor hos Skatteverket. Den anställde kan med säkerhet veta att arbetsgivaren har betalat in skatt för deras räkning (skattefusk och osund konkurrens förhindras).

Just nu arbetar vi på Kontek för fullt med den här utvecklingen i båda våra lönesystem. Mer information kommer när vi närmar oss ikraftträdandet.

Kontakt

Lotta Tagesson